Інформація _____Рівненський ліцей № 17____

до регіонального замовлення на підвищення кваліфікації педагогічних працівників

за кошти державного бюджету у 2023 році

Напрям "Розвиток професійних компетентностей" (на базі РОІППО) К-ть
1 Новопризначені директори ЗЗСО (90 год.)
2 Заступники директорів ЗЗСО з навчально-виховної роботи Лис Н.М.
3 Заступники директорів ЗЗСО з виховної роботи Грекова І.Ю.
4 Директори, заступники директорів, методисти, завідувачі відділів та культорганізатори ЗПО
5 Керівники та вихователі-методисти ЗДО
6 Директори інклюзивно-ресурсних центрів
7 Фахівці (консультанти) реабілітологи інклюзивно-ресурсних центрів
8 Фахівці (консультанти) дефектологи, олігофренопедагоги інклюзивно-ресурсних центрів
9 Фахівці (консультанти) логопеди інклюзивно-ресурсних центрів
10 Фахівці (консультанти) психологи інклюзивно-ресурсних центрів
11 Вчителі суспільних предметів (історія, правознавство, громадянська освіта, основи християнської етики)
12 Вчителі мистецтва
13 Вчителі образотворчого мистецтва, мистецтва Лепа С.Є.
14 Вчителі музичного мистецтва, мистецтва Бружинська М.М.
15 Вчителі української мови та літератури Лисенко З.Б. Храпейчук Н.О.
16 Вчителі зарубіжної літератури
17 Вчителі англійської мови Сензюк Л.М.
18 Вчителі німецької мови
19 Вчителі іноземних мов (французька, польська, іспанська, російська)
20 Вчителі фізики, астрономії
21 Вчителі хімії
22 Вчителі географії
23 Вчителі біології й екології
24 Вчителі основ здоров'я
25 Вчителі математики
26 Вчителі інформатики
27 Вчителі трудового навчання, технологій і креслення Міщук О.С.
28 Вчителі фізичної культури
29 Вчителі предмету "Захист України" та основ медичних знань
30 Вчителі інтегрованих курсів "Природничі науки", "Довкілля", "Пізнаємо природу" Сернюк В.Л.
31 Вчителі інтегрованого курсу "Здоров'я, безпека та добробут"
32 Вчителі початкових класів Денисевич І.А. Сущик Ю.О.
33 Вчителі початкових класів, включаючи навчальний предмет "Інформатика" у початковій школі
34 Вчителі початкових класів, які працюють за освітніми програмами науково-педагогічного проєкту "Інтелект України"
35 Вчителі початкових класів спеціальних ЗЗСО для учнів із порушеннями інтелектуального розвитку
36 Асистенти вчителів ЗЗСО з інклюзивним та інтегрованим навчанням
37 Педагоги-організатори
38 Соціальні педагоги
39 Практичні психологи
40 Вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи Скороход Н.В.
41 Вихователі груп продовженого дня
42 Вихователі (вихователі гуртожитків, вихователі ЗЗСО)
43 Керівники гуртків
44 Керівники гуртків художньо-естетичного напряму
45 Керівники гуртків музичного профілю, художні керівники, концертмейстери й акомпаніатори, які працюють із музичними вокальними колективами Дещинська Ю.М.
46 Керівники гуртків, хореографи, балетмейстери, художні керівники, концертмейстери й акомпаніатори, які працюють із хореографічними колективами
47 Керівники гуртків (творчих об'єднань) туристично-краєзнавчого й еколого-натуралістичного напрямів
48 Керівники гуртків науково-технічної творчості
49 Практичні психологи ЗПО
50 Вихователі ЗДО Марчук Н.М.
51 Асистенти вихователів ЗДО
52 Практичні психологи ЗДО
53 Музичні керівники ЗДО
54 Інструктори з фізичної культури ЗДО
55 Вчителі-логопеди ЗДО
56 Майстри виробничого навчання та вчителі спецдисциплін
57 Вчителі предметів "Етика","Культура добросусідства" та курсів морального спрямування
58 Вчителі предметів (інтегрованих курсів) громадянської та історичної освітньої галузі
59 Вчителі предметів (інтегрованих курсів) мовно-літературної освітньої галузі
60 Вчителі міжгалузевого інтегрованого курсу "Драматургія і театр"
61 Вчителі міжгалузевого інтегрованого курсу "STEM" та "Робототехніка"
Інші напрями, визначені п. 15 Постанови КМУ від 21.08.2019 №800 (зі змінами) (на базі РОІППО)
1 Керівники ЗЗСО за тематичним напрямом "Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти"
2 Керівники ЗДО за тематичним напрямом "Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти"
3 Керівники ЗЗСО за тематичним напрямом "Система планування у закладі освіти"
4 Керівники закладів освіти за тематичним напрямом "Фандрейзинг та основи проєктної діяльності"
5 Педагогічні працівники за тематичним напрямом "Підготовка експертів з питань проведення інституційного аудиту"
6 Педагогічні працівники за тематичним напрямом "Організація процесу наскрізного виховання цінностей в умовах Нової української школи"
7 Педагогічні працівники за тематичним напрямом "Педагогічна діяльність педагогічних працівників у контексті забезпечення якості освіти"
8 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Сучасні технології та методики навчання" Онищук О.І.
9 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти. Основи андрагогіки"
10 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Створення безпечного освітнього середовища та основи надання домедичної допомоги"
11 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Створення інклюзивного освітнього середовища та особливості інклюзивного навчання" Плюхина М.П. Бречко О.П. Подобайло О.Ю. Панчук Т.П.
12 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Реалізація компетентнісного підходу в освіті"
13 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Особливості оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в умовах компетентнісної освіти" Мартинчук О.П. Грекова І.Ю.
14 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Використання інформаційно-комунікативних і цифрових технологій в освітньому процесі" (базовий рівень)
15 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Використання інформаційно-комунікативних і цифрових технологій в освітньому процесі" (поглиблений рівень) Приходько Н.А. Козловська О.В.
16 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Медіаосвіта та інфомедійна грамотність"
17 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Технології дистанційного навчання" Козяр Ю.Г. Демянчук О.Є.
18 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Технології розвитку критичного мислення здобувачів освіти"
19 Педагогічні працівники ЗДО за тематичним напрямом "Реалізація діяльнісного підходу в освітньому процесі закладу дошкільної освіти" Головчук Н.О.
20 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Формування духовної безпеки особистості"
21 Педагогічні працівники закладів освіти (вихователі, класні керівники, педагоги-організатори, вчителі-предметники) за тематичним напрямом "Виховний потенціал розвитку особистості"
22 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Мовно-літературна освіта в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти" Лис Н.М.
23 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Навчання другої іноземної мови в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"
24 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Навчання дисциплін гуманітарного циклу: від предметів до інтегрованих курсів"
25 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Художньо-педагогічні технології на уроках інтегрованого курсу "Мистецтво"
26 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Основи роботи з інформацією та інформаційна безпека"
27 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Сучасний урок: основні вимоги, типи та структура " Мельник Л.Є.
28 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Педагогічна діяльність працівників ЗДО в контексті реалізації інклюзивної теорії та практики"
29 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Формування наскрізних умінь учнів молодшого шкільного віку"
30 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Психосоціальна підтримка та розвиток стресостійськості учасників освітнього процесу" Прохоренко Н.О.
31 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Індивідуальна освітня траєкторія дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання" Зубченко С.В. Петрище В.І. Грищенко Г.О. Вінічук Л.В.
32 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Організація безбар'єрного інклюзивного освітнього середовища в спеціальних школах та навчально-реабілітаційних центрах"
33 Керівники та вихователі-методисти ЗДО за тематичним напрямом "Організація та забезпечення управлінських функцій в контексті інклюзивної освіти"
34 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом"Формування професійної інноваційної компетентності керівних і педагогічних кадрів"
35 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Академічна доброчесність у освітньому процесі закладу освіти"
36 Керівники ЗЗСО за тематичним напрямом "Освітня автономія закладу освіти" Грищенко Г.О.
37 Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Формування підприємницької компетентності та фінансової грамотності"

Директор Грищенко Г.О.

Графік

проходження курсової перепідготовки

протягом вересня – грудня 2022 року

№ з/п ПІБ вчителя Напрям Терміни Реєстрація
1. Подобайло О.Ю. Вчителі початкових класів, включаючи навчальний предмет "Інформатика" у початковій школі 14.11-17.11 07.11
2. Сущик Ю.О. Вихователі ГПД 10.10-13.10 03.10
3. Лис Н.М. Вчителі зарубіжної літератури 24.10-27.10 17.10
4. Козловська О.В. Вчителі біології та екології 31.10-03.11 24.10
5. Сернюк В.Л. Вчителі інформатики 14.11-17.11 07.11
6. Приходько Н.А. Вчителі інформатики 12.12-15.12 05.12
7. Плюхина М.П. Вчителі фізичної культури 28.11-01.12 21.11
8. Онищук Л.М. Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Реалізація компетентнісного підходу в освіті" 12.09-15.09 05.09
9. Демянчук О.Є. Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Особливості оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в умовах компетентнісної освіти" 31.10-03.11 24.10
10. Хижак Н.А. Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Особливості оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в умовах компетентнісної освіти" 14.11-17.11 07.11
11. Лепа С.Є. Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Використання інформаційно-комунікативних і цифрових технологій в освітньому процесі" (базовий рівень) 12.09-15.09 05.09
12. Міщук О.С. Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Використання інформаційно-комунікативних і цифрових технологій в освітньому процесі" (базовий рівень) 24.10-27.10 17.10
13. Денисевич І.А. Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Технології розвитку критичного мислення здобувачів освіти" 19.09-22.09 12.09
14. Дещинська Ю.М. Педагогічні працівники закладів освіти (вихователі, класні керівники, педагоги-організатори, вчителі-предметники) за тематичним напрямом "Розвиток виховного потенціалу особистості» 07.11-10.11 31.10
15. Храпейчук Н.О. Педагогічні працівники закладів освіти за тематичним напрямом "Сучасний урок: прийоми та інструменти" 07.11-10.11 31.10
16. Грищенко Г.О. Керівники ЗЗСО за тематичним напрямом "Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти" 26.09-29.09 19.09
17. Грекова І.Ю. Керівники ЗЗСО за тематичним напрямом "Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти" 17.10-20.10 10.10
Кiлькiсть переглядiв: 705

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.