Рівненська гімназія №17 Рівненської міської ради, скорочене найменування – Рівненська гімназія № 17, (далі — Заклад) знаходиться у комунальній власності, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

Засновником (власником) закладу є міська територіальна громада міста Рівного в особі рівненської міської ради. Навчальний заклад є суб’єктом, що здійснює свою діяльність на базі комунального майна, наданого на правах оперативного управління у відповідності до мети і діяльності (далі Засновник).

Органом управління навчального закладу є управління освіти Рівненського міськвиконкому. Орган управління здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Головною метою закладу є забезпечення реалі­зації права громадян на здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти.

Заклад складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 3 до 6 років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти.

Головними завданнями Закладу є:

· забезпечення реалізації права громадян на дошкільну освіту, повну загальну серед­ню освіту;

· виховання громадянина України;

· виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народ­них традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цін­ностей українського народу та інших народів і націй;

· формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної са­мосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самови­значення;

· виховання в дітей поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

· розвиток особистості вихованців, їх здібностей і обдарувань, науко­вого світогляду;

· реалізація права вихованців на вільне формування полі­тичних і світоглядних переконань;

· виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я ін­ших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та пси­хічного здоров'я вихованців;

· створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

· забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Кiлькiсть переглядiв: 1530

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.