Організація харчування у 2021-2022 н. р.


Рівненський ліцей № 17 Рівненської міської ради

НАКАЗ


від 13.09.2022 р. № 17 а/г
Про організацію харчування
здобувачів освіти/дітей
у 2022-2023 навчальному році

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», рішення Рівненської міської ради від 25.09.2014 року № 4510 «Про організацію безкоштовного харчування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції», санітарного законодавства та на виконання наказу управління освіти Рівненського міськвиконкому від 12.09.2022 р. № 265-осн. «Про організацію харчування здобувачів освіти/дітей у 2022-2023 навчальному році»

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальною за харчування у закладі Грекову І.Ю., заступника директора з виховної роботи.

2. Заступнику директора з виховної роботи Грековій І.Ю.:

2.1. Організацію харчування здобувачів освіти/дітей здійснювати з дотриманням норм харчування, вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

2022-2023 н.р.

2.2. Визначити режим (кратність), спосіб, форму та затвердити графік харчування (додаток № 1) відповідно до особливостей контингенту здобувачів освіти/дітей у закладі.

До 01.09.2022 р.

2.3. Затвердити Положення про бракеражну комісію (додаток № 2), склад бракеражної комісії (додаток № 3). Забезпечити бракераж готових страв та заповнення відповідного бракеражного журналу.

2022-2023 н.р.

2.4. Затвердити асортимент шкільного буфету з урахуванням встановлених МОЗ вимог до організації харчування, переліку харчових продуктів, які заборонено реалізовувати у шкільному буфеті.

До 01.09.2022 р.

2.5. Розмістити меню їдальні та асортименту буфету на відведеному для цього стенді, веб-сайті закладу в Інтернеті та доводити через інші канали комунікації, доступні для здобувачів освіти/дітей та їх батьків або інших законних представників.

Щоденно

2.6. Забезпечити за рахунок бюджетних коштів безоплатне гаряче харчування з 14.09.2022 року для:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з розрахунку 42,48 грн. на одного учня в день (для учнів 1-4 класів), 43,50 грн. на одного учня (для учнів 5-11 класів) (додаток № 4);

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» з розрахунку 42,48 грн. на одного учня в день (для учнів 1-4 класів), 43,50 грн. на одного учня (для учнів 5-11 класів) (додаток № 5);

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах з розрахунку 42,48 грн. на одного учня в день (для учнів 1-4 класів), 43,50 грн. на одного учня (для учнів 5-11 класів) (додаток № 6);

- з числа дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) з розрахунку 42,48 грн. на одного учня в день (для учнів 1-4 класів), 43,50 грн. на одного учня (для учнів 5-11 класів) (додаток № 7).

2022-2023 н.р.

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів з розрахунку 42,48 грн. на одного учня в день (для учнів 1-4 класів), 43,50 грн. на одного учня (для учнів 5-11 класів)(додаток № 8).

2022-2023 н.р.

2.7. Здійснювати безоплатне гаряче харчування за рахунок бюджетних коштів на підставі документів, що підтверджують таке право відповідно до законодавства.

2022-2023 н.р.

2.8. Активізувати освітню роботу серед персоналу та батьків з питань профілактики ГКІ та сальмонельозу у закладі.

2022-2023 н.р.

2.9. Провести роз’яснювальну роботу з персоналом на здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти.

2022-2023 н.р.

2.10. За рішенням педагогічної ради звільняти від плати за харчування вихованців груп подовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком) 10% - у повному обсязі, 15% - на половину вартості (додаток № 9)

2022-2023 н.р.

3. Педагогу-організатору Лепі С.Є. Здійснювати облік здобувачів освіти/дітей, що забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням за рахунок бюджетних коштів та гарячим харчуванням за власні або інші залучені кошти, у тому числі здобувачів освіти/дітей з особливими дієтичними потребами у Журналі щоденного обліку здобувачів освіти/дітей, які харчуються.

Щоденно

4. Класним керівникам 1-11 класів:

4.1. Інформувати здобувачів освіти/дітей про правила поведінки під час прийому їжі, надавати інформацію щодо впливу харчування на здоров’я, доступну для сприйняття здобувачами освіти/дітьми відповідного віку.

2022-2023 н.р.

4.2. Організувати питний режим здобувачів освіти з допомогою використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції.

2022-2023 н.р.

4.3. Здійснювати щодня (сьогодні на завтра) облік здобувачів освіти, що забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням, у тому числі здобувачів освіти, які мають особливі дієтичні потреби та надавати відповідну інформацію відповідальній особі, уточнювати її зранку наступного дня.

2022-2023 н.р.

4.4. Провести опитування батьків з метою виявлення наявності у дітей харчової алергії на харчові алергени. Довести отриману інформацію до відома представників ТОВ «РАМЕДАС УКРАЇНА»

Вересень 2022 р.

5. Завгоспу закладу Ніколайчук Т.П.:

5.1. Організувати централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів.

2022-2023 н.р.

5.2. Забезпечити відстань між столами у шкільній їдальні не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.

До 01.09.2022 р.

6. Медичній сестрі закладу Грачовій Ю.Б.:

6.1. Створити умови для забезпечення харчування здобувачів освіти/дітей з особливими дієтичними потребами, у тому числі з непереносимістю глютену та лактози. Забезпечення таким харчуванням здійснювати за наявності медичної довідки, виданої лікарем загальної практики – сімейним лікарем чи лікарем-педіатром, де зазначено особливі дієтичні потреби здобувача освіти/дитини із встановленням діагнозу.

2022-2023 н.р.

6.2. Посилити контроль за дотриманням санітарного законодавства, зокрема:

- за дотриманням протиепідемічних заходів щодо попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь;

- не допускати в реалізацію продуктів харчування без супровідних документів про якість їх походження;

- посилити контроль за якістю продукції тваринного походження, яка реалізується в їдальні.

2022-2023 н.р.

6.3. Здійснювати контроль за дотриманням норм харчування. Вести журнал обліку виконання норм харчування (заповнювати щодня на підставі меню-розкладу).

6.4. Проводити аналіз виконання норм харчування один раз на чотири тижні. Результати проведеного аналізу щомісяця доводити до відома директора закладу.

2022-2023 н.р.

7. З 01.09.2022 організувати харчування дітей у дошкільній групі з розрахунку 45 грн. на одну дитину в день:

30% - за рахунок бюджетних коштів;

70% – за рахунок батьківських коштів;

- звільнити від оплати дітей з багатодітних сімей на 50% від суми;

- звільнити від оплати дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) (додаток № 10).

2022-2023 н.р.

8. Вживати дієві заходи щодо поліпшення стану виконання норм харчування та забезпечення постійного контролю за організацією харчування в дошкільній групі.

2022-2023 н.р.

9. Спільно з ТОВ «РАМЕДАС УКРАЇНА», які організовують харчування у закладі, забезпечити впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів HACCP (додаток № 11).

2022-2023 н.р.

10. Забезпечити контроль за наданням суб’єктом господарювання послуг, передбачених Договором про закупівлю, якість яких повинна відповідати умовам тендерної документації, вимогам санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, вимогам Державного стандарту. Вартість пільгового харчування учнів, яке відшкодовується за рахунок коштів міського бюджету, визначати згідно з договором, укладеним із суб’єктом господарювання.

До 31.12.2022 р.

11. Компенсацію за безоплатне гаряче харчування здійснювати у випадках, визначених законодавством. Не здійснювати компенсацію:

- у разі відсутності здобувачів освіти у закладі освіти під час освітнього процесу за однією з інституційних форм здобуття освіти;

- для здобувачів освіти, що здобувають освіту за однією з індивідуальних форм здобуття освіти, а також за дистанційною формою здобуття освіти;

- під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання протягом дня незалежно від форми здобуття освіти, зокрема у разі виникнення надзвичайних ситуацій, встановлення карантинних обмежень.

2022-2023 н.р.

12. Розробити план організаційно-практичних дій із впровадження норм НШХ (нового шкільного харчування) в шкільній їдальні (додаток №12).

До 01.09.2022 р.

13. Харчування здобувачів освіти, що не підлягають безоплатному гарячому харчуванню за рахунок коштів місцевого бюджету, здійснювати за готівковим та/або безготівковим розрахунком, встановленими ТОВ «РАМЕДАС УКРАЇНА» за наступними цінами:

- 45 грн. вартість сніданку;

- 48 грн. вартість для ГПД;

- 18 грн. вартість міні-комплексу.

2022-2023 н.р.

14. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Директор закладу Грищенко Г.О.


/Files/images/22022021/Изображение.JPG

Харчування по-новому

В Україні з початку 2022 року завершився перехідний період впровадження реформи шкільного харчування. До цього тривав процес закупівель та освоєння нових технологій приготування страв.
Так, з цього року всі школи зобов'язані при формуванні меню зменшити кількість цукру в 2-2,5 рази, збільшити кількість фруктів до 100 г та зменшити кількість хліба на один прийом їжі. А також збільшити у раціоні школярів кількість м'яса птиці та молочних продуктів.
Приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди.
Водночас у шкільних буфетах забороняється продавати солодкі хлібобулочні вироби, газовані напої, непастеризовані соки та молочні продукти, каву та продукти з високим вмістом цукру чи солі, консервантів, барвників та ароматизаторів.
Отримавши таку офіційну інформацію, ми у нашому закладі вирішили поцікавитися в учнів, чи відчули вони зміни у харчуванні. З’ясувалося, що гарячим харчуванням у закладі охоплено 60% учнів від загальної кількості, 35% харчуються або буфетною продукцією, або принесеною із собою їжею; 5% учнів не харчуються зовсім. Серед тих, хто бере обіди в їдальні, всі задоволені якістю приготовлених кухарями страв, а зміни у меню відчула незначна частина дітей. Найбільше відчули покращення учні 6-го класу, які звернули увагу на нові цікаві назви страв, їхню подачу та смакові якості. Старшокласники здебільшого оцінили зміни в сенсі позитивного впливу корисних страв на своє здоров’я, хоча і незадоволені тим, що заборонили продавати мінеральну воду. А появою у шкільному меню фруктів задоволені усі школярі, побоюючись тільки, що «фруктове меню» обмежиться лише яблуками.
Завдяки тому, що процесом приготування страв у нашій їдальні опікується шеф-кухар Шур Валентина Миколаївна, фахівець з великим досвідом роботи, ми маємо гарні відгуки від учнів, батьків та педагогів про нове шкільне харчування.
ЗДВР Грекова І.Ю.

Шановні батьки, учні та працівники закладу!

Інформуємо вас про те, що харчування у закладі здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю "РАМЕДАС-УКРАЇНА". Яке, у свою чергу, повідомляє, що в зв'язку із підняттям споживчих цін на продукти харчування (що збільшує собівартість сировини), збільшенням адміністративних та виробничих витрат на надання послуг, встановлює наступні ціни на харчування:

- 25.00 грн вартість сніданку;
- 28.00 грн вартість для ГПД;
- 12.00 грн вартість мінікомплексу.
З 1 січня 2022 року грошова норма вартості харчування одного дня на 1 дитину у дошкільній групі-комплекті – 45.00 грн. Батьківська плата за харчування в дошкільній групі становить 70% від вартості харчування.

Одним із пріорітетних напрямів формування безпечного освітнього середовища закладу освіти є осучаснення системи шкільного харчування, реформування якої відбувається за ініціативи та під патронатом Першої леді України Олени Зеленської відповідно до Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, схваленої Указом Президента України від 25.05.2020 року № 195/2020

/Files/images/1_bereznya_2021_rk/1.JPG

/Files/images/1_bereznya_2021_rk/2.JPG

/Files/images/1_bereznya_2021_rk/Изображение0002.JPG

/Files/images/1_bereznya_2021_rk/Изображение0003.JPG

/Files/images/1_bereznya_2021_rk/Я 86.JPG

/Files/images/1_bereznya_2021_rk/Я 92.JPG

/Files/images/1_bereznya_2021_rk/Я 93.JPG

/Files/images/1_bereznya_2021_rk/Я 94.JPG

/Files/images/1_bereznya_2021_rk/Я 95.JPG

/Files/images/1_bereznya_2021_rk/Я 15.JPG

/Files/images/1_bereznya_2021_rk/Я 97.JPG

/Files/images/1_bereznya_2021_rk/Я 98.JPG

/Files/images/22_jovtnya_2019/Изображение0005 (4).JPG

Моніторинг "Організація харчування у закладі у 2020-2021 н.р." Протягом вересня у закладі було проведено моніторинг з організації харчування у шкільній їдальні. Публікуємо результати моніторингу.

Результати можна переглянути перейшовши за посиланням wym-1605090594474


Поговоримо про харчування

Харчування – річ серйозна. Особливо, коли мова йде про харчування дітей. Адже від правильного дитячого раціону харчування залежить якість навчання у закладі. Тому ініціативна група з числа педагогів та батьків вирішила довідатися , чим харчують учнів у шкільній їдальні, чи впроваджують у цей процес НШХ (нове шкільне харчування) від Є. Клопотенка.
Представники групи відвідали шкільну їдальню, поспілкувалися з учнями, кухарями. Процес впровадження страв від Є. Клопотенка неухильно рухається вперед, з кожним днем цих страв у нашому шкільному меню стає все більше. Хоча, правди ніде діти, учні всеодно віддають перевагу булочкам, випічці перед гарячим харчуванням. Ми опитали 15 учнів, які перебували в цей час в їдальні, і з’ясували, що семеро купили гарячий обід, а восьмеро – кондитерські вироби.
Проте учні 4-го класу із задоволенням споживали обід і залюбки відповідали на наші запитання. Зокрема, їм подобається їжа і шкільній їдальні, вони полюбляють гарячі страви, особливо, якщо це страви від Клопотенка, і зовсім не проти поласувати смаколиками, які продаються в буфеті.
Харчуйтеся правильно, споживайте більше вітамінів і будьте здорові! Всім смачного!
Грекова І.Ю., ЗДВР

/Files/images/22_jovtnya_2019/66D87987-EF71-4C19-8110-EA449E3786F5.jpeg

/Files/images/22_jovtnya_2019/905527F1-18DE-45F9-A265-62CF35EC3302.jpeg

Кiлькiсть переглядiв: 1511

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.