ХАРЧУВАННЯ 2023 - 2024 Н. Р.

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
вул. Соборна, 30, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 63-58-02, факс 63-58-56 e-mail: uo@rivnerada.gov.ua, web: rosvita.rv.ua, код ЄДРПОУ 25675242 _____________№ вих-____________________ на № __________________________________

Керівнику закладу освіти Управління освіти надсилає анкету для проведення повторного опитування учнів щодо організації харчування в закладі освіти. Результати опитування будуть надіслані на електронну пошту закладу освіти. Прохання провести анкетування до 08 березня 2024 року та забезпечити максимальну участь дітей в опитуванні. Посилання на анкету: https://docs.google.com/forms/d/10a0Ax09FLm5T85fhIxZNP_I7StBRkPSdaLAT4Z yvcw4/edit

Начальник управління Андрій МАЗУР

Рівненська гімназія №17 Рівненської міської ради

НАКАЗ

від 31.08.2023 р. № 23 а/г
Про організацію харчування
здобувачів освіти/дітей
у 2023-2024 навчальному році

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», рішення Рівненської міської ради від 25.09.2014 року № 4510 «Про організацію безкоштовного харчування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції», рішення Рівненської міської ради від 20.09.2022 року № 126 «Про організацію безкоштовного харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти дітей, батьки яких беруть (брали) участь у бойових діях внаслідок збройної агресії росії», санітарного законодавства та на виконання наказу управління освіти Рівненського міськвиконкому від 31.08.2023 р. № 230-осн. «Про організацію харчування здобувачів освіти/дітей у 2023-2024 навчальному році»

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальною за харчування у закладі Грекову І.Ю., заступника директора з виховної роботи.

2. Заступнику директора з виховної роботи Грековій І.Ю.:

2.1. Організацію харчування здобувачів освіти/дітей здійснювати з дотриманням норм харчування, вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

2023-2024 н.р.

2.2. Визначити режим (кратність), спосіб, форму та затвердити графік харчування (додаток № 1) відповідно до особливостей контингенту здобувачів освіти/дітей у закладі.

До 01.09.2023 р.

2.3. Затвердити Положення про бракеражну комісію (додаток № 2), склад бракеражної комісії (додаток № 3). Забезпечити бракераж готових страв та заповнення відповідного бракеражного журналу.

2023-2024 н.р.

2.4. Затвердити асортимент шкільного буфету з урахуванням встановлених МОЗ вимог до організації харчування, переліку харчових продуктів, які заборонено реалізовувати у шкільному буфеті.

До 01.09.2023 р.

2.5. Розмістити меню їдальні та асортименту буфету на відведеному для цього стенді, веб-сайті закладу в Інтернеті та доводити через інші канали комунікації, доступні для здобувачів освіти/дітей та їх батьків або інших законних представників.

Щоденно

2.6. Забезпечити за рахунок бюджетних коштів безоплатне гаряче харчування з 14.09.2022 року для:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з розрахунку 48 грн. на одного учня в день (для учнів 1-4 класів), 55 грн. на одного учня (для учнів 5-9 класів) (додаток № 4);

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» з розрахунку 48 грн. на одного учня в день (для учнів 1-4 класів), 55 грн. на одного учня (для учнів 5-9 класів) (додаток № 5);

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах з розрахунку 48 грн. на одного учня в день (для учнів 1-4 класів), 55 грн. на одного учня (для учнів 5-9 класів) (додаток № 6);

- дітей з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» з розрахунку 48 грн. на одного учня в день (для учнів 1-4 класів), 55 грн. на одного учня (для учнів 5-9 класів) (додаток № 7);

- з числа дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) з розрахунку 48 грн. на одного учня в день (для учнів 1-4 класів), 55 грн. на одного учня (для учнів 5-9 класів) (додаток № 8);

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів з розрахунку 48 грн. на одного учня в день (для учнів 1-4 класів), 55 грн. на одного учня (для учнів 5-9 класів)(додаток № 9);

- з числа дітей, батьки яких беруть (брали) участь у бойових діях внаслідок збройної агресії росії з розрахунку 48 грн. на одного учня в день (для учнів 1-4 класів), 55 грн. на одного учня (для учнів 5-9 класів)(додаток № 10);

З 01 вересня 2023 р.

2.7. Здійснювати безоплатне гаряче харчування за рахунок бюджетних коштів на підставі документів, що підтверджують таке право відповідно до законодавства.

2023-2024 н.р.

2.8. Активізувати освітню роботу серед персоналу та батьків з питань профілактики ГКІ та сальмонельозу у закладі.

2023-2024 н.р.

2.9. Забезпечити контроль за роботою харчоблоку та організацією харчування учнів, які не підлягають безоплатному гарячому харчуванню за кошти місцевого бюджету. Дотримуватись відповідних вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, вимог Державного стандарту.

2023-2024 н.р.

2.10. За рішенням педагогічної ради звільняти від плати за харчування вихованців груп подовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком) 10% - у повному обсязі, 15% - на половину вартості (додаток №11)

2023-2024 н.р.

3. Педагогу-організатору Лепі С.Є. здійснювати облік здобувачів освіти/дітей, що забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням за рахунок бюджетних коштів та гарячим харчуванням за власні або інші залучені кошти, у тому числі здобувачів освіти/дітей з особливими дієтичними потребами у Журналі щоденного обліку здобувачів освіти/дітей, які харчуються.

Щоденно

4. Класним керівникам 1-9 класів:

4.1. Інформувати здобувачів освіти/дітей про правила поведінки під час прийому їжі, надавати інформацію щодо впливу харчування на здоров’я, доступну для сприйняття здобувачами освіти/дітьми відповідного віку.

2023-2024 н.р.

4.2. Організувати питний режим здобувачів освіти з допомогою використання індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції.

2023-2024 н.р.

4.3. Здійснювати щодня (сьогодні на завтра) облік здобувачів освіти, що забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням, у тому числі здобувачів освіти, які мають особливі дієтичні потреби та надавати відповідну інформацію відповідальній особі, уточнювати її зранку наступного дня.

2023-2024 н.р.

4.4. Провести опитування батьків з метою виявлення наявності у дітей харчової алергії на харчові алергени. Довести отриману інформацію до відома представників ТОВ «РАМЕДАС УКРАЇНА»

Вересень 2023 р.

4.5. Забезпечити дотримання алгоритму дій за сигналом оповіщення «Повітряна тривога»

2023-2024 н.р.

5. Завгоспу закладу Ніколайчук Т.П. організувати централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів.

2023-2024 н.р.

6. Медичній сестрі закладу Грачовій Ю.Б.:

6.1. Створити умови для забезпечення харчування здобувачів освіти/дітей з особливими дієтичними потребами, у тому числі з непереносимістю глютену та лактози. Забезпечення таким харчуванням здійснювати за наявності медичної довідки, виданої лікарем загальної практики – сімейним лікарем чи лікарем-педіатром, де зазначено особливі дієтичні потреби здобувача освіти/дитини із встановленням діагнозу.

2022-2023 н.р.

6.2. Посилити контроль за дотриманням санітарного законодавства, зокрема:

- за дотриманням протиепідемічних заходів щодо попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь;

- не допускати в реалізацію продуктів харчування без супровідних документів про якість їх походження;

- посилити контроль за якістю продукції тваринного походження, яка реалізується в їдальні.

2022-2023 н.р.

6.3. Здійснювати контроль за дотриманням норм харчування. Вести журнал обліку виконання норм харчування (заповнювати щодня на підставі меню-розкладу).

6.4. Проводити аналіз виконання норм харчування один раз на чотири тижні. Результати проведеного аналізу щомісяця доводити до відома директора закладу.

2023-2024 н.р.

7. З 01.09.2023 організувати харчування дітей у дошкільній групі з розрахунку 55 грн. на одну дитину в день:(додаток № 12).

30% - за рахунок бюджетних коштів;

70% – за рахунок батьківських коштів;

2023-2024 н.р.

8. Вживати дієві заходи щодо поліпшення стану виконання норм харчування та забезпечення постійного контролю за організацією харчування в дошкільній групі.

2023-2024 н.р.

9. Спільно з ТОВ «РАМЕДАС УКРАЇНА», які організовують харчування у закладі, забезпечити впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів HACCP (додаток № 13).

2023-2024 н.р.

10. Забезпечити контроль за наданням суб’єктом господарювання послуг, передбачених Договором про закупівлю, якість яких повинна відповідати умовам тендерної документації, вимогам санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, вимогам Державного стандарту. Вартість пільгового харчування учнів, яке відшкодовується за рахунок коштів міського бюджету, визначати згідно з договором, укладеним із суб’єктом господарювання.

До 31.12.2023 р.

11. Компенсацію за безоплатне гаряче харчування здійснювати у випадках, визначених законодавством. Не здійснювати компенсацію:

- у разі відсутності здобувачів освіти у закладі освіти під час освітнього процесу за однією з інституційних форм здобуття освіти;

- для здобувачів освіти, що здобувають освіту за однією з індивідуальних форм здобуття освіти, а також за дистанційною формою здобуття освіти;

- під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання протягом дня незалежно від форми здобуття освіти, зокрема у разі виникнення надзвичайних ситуацій, встановлення карантинних обмежень.

2023-2024 н.р.

12. Розробити план організаційно-практичних дій із впровадження норм НШХ (нового шкільного харчування) в шкільній їдальні (додаток № 14).

До 01.09.2022 р.

13. Харчування здобувачів освіти, що не підлягають безоплатному гарячому харчуванню за рахунок коштів місцевого бюджету, здійснювати за готівковим та/або безготівковим розрахунком, встановленими ТОВ «РАМЕДАС УКРАЇНА» за наступними цінами:

- 55 грн. вартість сніданку;

- 60 грн. вартість обіду;

- 23 грн. вартість міні-комплексу.

2023-2024 н.р.

14. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Директор закладу Галина ГРИЩЕНКО

Додаток № 1

до наказу № 23 а/г

від31.08.2023 р.

Графік харчування

здобувачів освіти/дітей

Дошкільна група

Сніданок – 08.30-09.00 год.
Обід – 12.00-12.30 год.
Полуденок – 16.00-16.20 год.

Учні початкової школи

№ з/п Час Перерва Клас
1. 10.00 Після другого уроку 1-А, 1-Б, 2
2. 11.10 Після третього уроку 3, 4-А, 4-Б
3. 13.10 Після п’ятого уроку ГПД

Учні основної школи

№ з/п Час Перерва Клас
1. 10.10 Після другого уроку 5-6 класи
2. 11.15 Після третього уроку 7-8-мі класи, діти пільгових категорій
3. 12.20 Після четвертого уроку 9-ті класи

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор закладу ___________ Грищенко Г.О.

Додаток № 2

до наказу № 23 а/г

від 31.08.2023р.

ПОЛОЖЕННЯ
про бракеражну комісію

1. Загальні положення

1.1. Це положення встановлює основні завдання, функції, права, обов'язки, склад, відповідальність, організацію і порядок роботи бракеражної комісії.

1.2. Робота бракеражної комісії ґрунтується на принципах колегіальності управлінню закладом, здійснюється відповідно до Статуту школи.

1.3. Метою бракеражної комісії є забезпечення гарантій якісного та безпечного харчування здобувачів освіти/дітей.

1.4. Для досягнення поставленої мети бракеражна комісія здійснює контроль за організацією харчування здобувачів освіти/дітей, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог під час приготування та роздачі їжі (оцінка і прийняття рішень про придатність продукції до реалізації).

2. Порядок створення бракеражної комісії, її склад та функції.

2.1 Бракеражна комісія створюється наказом керівника закладу на початку навчального року.

2.2. Бракеражна комісія налічує 3-4 члени, зокрема:
- Голова комісії: медична сестра закладу,

- Члени комісії: заступник директора(відповідальна за організацію харчування);

- Кухар.

2.3. За необхідності в склад бракеражної комісії можуть бути включені інші працівники закладу та представники батьківського комітету закладу.
2.4. Діяльність та повноваження бракеражної комісії регламентується дійсним Положенням, яке затверджене керівником закладу.

2.5. Бракеражна комісія:

- контролює дотримання санітарно-гігієнічних норм під час транспортування, доставки та розвантаження продуктів харчування:
- перевіряє на придатність складські та інші приміщення, призначені для зберігання продуктів харчування, а також дотримання правил та умов їх зберігання;
- стежить за правильністю складання меню-вимоги; контролює організацію роботи на харчоблоці;

- контролює терміни реалізації продуктів харчування і якість приготування їжі;
- перевіряє відповідність їжі фізіологічним потребам дітей в основних харчових речовинах;
- стежить за дотриманням правил особистої гігієни працівниками харчоблоку;

- періодично присутня при закладці основних продуктів, перевіряє вихід страв;
- органолептично оцінює готову їжу, тобто визначає її колір, смак, консистенцію, жорсткість, соковитість;

- перевіряє відповідність обсягів приготовленого харчування обсягу разових порцій і кількості дітей.

3. Оцінювання організації харчування в школі.

3.1. Результати перевірки виходу страв, їх якості відбиваються в бракеражному журналі. У разі виявлення будь-яких порушень, зауважень бракеражна комісія має право призупинити видачу готової їжі для здобувачів освіти/дітей до
вживання необхідних заходів щодо усунення зауважень.
3.2. Зауваження та порушення, установлені комісією в організації харчування здобувачів освіти/дітей, фіксують у бракеражному журналі, акті.
3.3. Адміністрація школи зобов’язана сприяти в діяльності бракеражній комісії та вживати заходів до усунення порушень і зауважень, виявлених комісією.


4. Зміст і форми роботи.

4.1. Бракеражна комісія щодня приходить на зняття бракеражної проби за 30 хвилин

до початку роздачі готової їжі. Попередньо повинна ознайомитися з меню: в ньому повинні бути повне найменування страви; вихід порцій. Меню має бути затверджене керівником закладу.

4.2. Бракеражну пробу беруть із загальної ємності, попередньо перемішавши ретельно їжу в казані. Бракераж починають зі страв, що мають слабовираженний запах і смак (супи і т.п.), а потім дегустують ті страви, смак і запах яких відчувається виразніше,
солодкі страви дегустуються в останню чергу.

4.3 . Результати бракеражної проби заносяться в Журнал бракеражу готової продукції.
Журнал повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою. Зберігається у медичної сестри.

4.4. Сестра медична перевіряє наявність контрольної страви і добової проби . Для визначення правильності ваги штучних готових виробів і напівфабрикатів одночасно зважуються 5 - 10 порцій кожного виду, а каш, гарнірів та інших нештучних страв і виробів - шляхом зважування порцій, взятих при відпустці з харчоблоку в групу/клас.

4.5. Для проведення бракеражу необхідно мати на харчоблоці ваги, харчовий
термометр, чайник з окропом для ополіскування приладів, дві ложки, вилку,
тарілку з зазначенням ваги на зворотному боці.


5. Відповідальність.

5.1. Бракеражна комісія і кожен з її членів несуть персональну відповідальністьза якісне проведення контрольних функцій і достовірне відображення їхрезультатів в обліковій документації.

5.2. Бракеражна комісія має право вносити пропозиції керівнику закладу зпитань організації харчування здобувачів освіти/дітей.

Додаток № 3

до наказу № 23 а/г

від 31.08.2023 р.

Склад бракеражної комісії

Рівненської гімназії № 17 Рівненської міської ради

Голова комісії:

Грачова Юлія Борисівна – сестра медична закладу

Члени комісії:

Грекова Ірина Юріївна – заступник директора закладу, відповідальна за харчування;

Козачок Олена Романівна – помічник вихователя дошкільної групи;

Шур Валентина Миколаївна – шеф-кухар харчоблоку;

Представник ТОВ «РАМЕДАС УКРАЇНА» (за згодою)

Додаток № 4

до наказу № 23 а/г

від 31.08.2023 р.

Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування

(на суму 48 грн.)

1. Кузьмич Павло - 4-А клас

2. Руденко Кіра – 4-А клас

(на суму 55 грн.)

3. Адах Вероніка – 7-Б клас

4. Барабаш Станіслав – 7-Б клас

Додаток № 5

до наказу № 23 а/г

від 31.08.2023 р.

Діти з малозабезпечених сімей

(на суму 55 грн.)

1. Храмцова Евеліна – 5 клас (з 01.09.2023 до 31.12.2023 р.)

2. Храмцова Дарина – 8 клас (з 01.09.2023 до 31.12.2023 р.)

Додаток № 6

до наказу № 23 а/г

від 31.08.2023 р.

Діти з особливими освітніми потребами,

які навчаються в інклюзивних класах ( інклюзивній дошкільній групі)

(на суму 48 грн.)

1. Харчук Костантин – 3 клас

2. Козлюк Артем – 4-А клас

(на суму 55 грн.)

3. Яворський Богдан – 5 клас

4. Савчук Павло – 6-А клас

5. Сидорчук Микола – 7-А клас

6. Мартинчук Станіслав – 8 клас

7. Ременюк Нафанаїл (дошк. гр..)

Додаток № 7

до наказу № 23 а/г

від 31.08.2023 р.

Діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

(на суму 55 грн.)

1. Лєдяєв Олексій – 9-Б клас

Додаток № 8

до наказу № 23 а/г

від 31.08.2023 р.

Діти, батьки яких є учасниками антитерористичної операції

(на суму 48 грн.)

1. Панчук Евеліна – 2 клас

2. Прищепа Альбіна – 3 клас

3. Цвей Артем – 3 клас

4. Атаманчук Дмитро – 4-А клас

5. Прокопчук Марія – 4-Б клас

(на суму 55 грн.)

6. Рахильчук Анна – 6-А клас

7. Панчук Вероніка – 6-А клас

8. Плюссер Яків – 6-Б клас

9. Рабович Ангеліна – 7-А клас

10. Атаманчук Валерія – 8 клас

11. Замлинна Софія – 9-А клас

Додаток № 9

до наказу № 23 а/г

від 31.08.2023 р.

Список дітей з числа внутрішньо переміщених осіб

(на суму 48 грн.)

1. Онищук Юрій - 1-А клас

2. Резніченко Анастасія – 3 клас

3. Журавльов Юрій – 3 клас

(на суму 55 грн.)

4. Журавльова Альона – 5 клас

5. Гетьман Михайло – 7-А клас

6. Ігнатенко Вадим – 9-А клас

7. Ігнатенко Артур – 9-А клас

Додаток № 10

до наказу № 23 а/г

від 31.08.2023 р.

Діти, батьки яких беруть (брали) участь у бойових діях внаслідок збройної агресії росії

(на суму 48 грн)

1. Пасічник Захар – 3 клас

(на суму 55 грн.)

1. Дячук Дарина – 5 клас

Додаток № 11

до наказу № 23 а/г

від 31.08.2023 р.

Список дітей ГПД, яким надано пільгове харчування

(100%) (на суму 48грн)

1. Мацелік Мілана - 1-Аклас

2. Стратієнко Юрій – 1-Б клас

3. Куравський Владислав -2 клас

(50%) (на суму 24грн)

1. Касько Максим – 1-А клас

2.Скороход Діана - 1-Б клас

3. Ушакова Дарина -1-Б клас

4. Гирицюк Софія – 2 клас

Додаток № 12

до наказу № 23 а/г

від 31.08.2023р.

Список дітей дошкільної групи,

яким надано пільгове харчування у 2023-2024 н.р.

№ з/п П.І.П. дитини Категорія Дати народження Місце народження П.І.Б батько Серія №, дата вид. довідки
1 Ковальчук Матвій Олександрович Дитина УБД 21.05.2018р м. Рівне Ковальчук Олександр Миколайович А № 4952 від 28.08.2023 р.
2 Прозапас Микола Вікторович Дитина УБД 19.12.2017 р. м. Рівне Прозапас Віктор Леонідович АА № 307545 від 21.05.2015 р.
3 Прокопчук Емілія Вікторвна Дитина УБД 11.03.2018 р. м. Рівне Прокопчук Віктор Олександрович АБ № 530647 від 01.04.2020 р.
4 Раховська Кароліна Олександрівна Дитина УБД 04.07.2018 р. м. Рівне Раховський Олександр Миколайович УБД № 634068 від 23.02.2023 р.
5 Ременюк Нафанаїл Олександрович Дитина з ООП, з числа ВПО 29.06.2018 р. м. Чернігів Ременюк Олександр Григорович № 5616-7000105607 від 09.03.2022 р.
6 Пришко Анастасія Олегівна Дитина з малозабезпе-ченої сім’ї 01.11.2019 р. м. Рівне Пришко Наталія Олександрівна з 01.08.2023 р. по 01.02.2024 р.
7 Прищепа Ніколь Віталіївна Дитина учасника АТО/ООС 21.05.2018 р. м. Рівне Прищепа Віталій Борисович АБ № 024545 01.04.2015 р.
9 Гомон Мирослава Богданівна Дитина з багатодітної сім’ї 09.01.2019 р. м. Рівне Гомон Ольга Миколаївна БС № 161997 від 18.04.2019 р. по 18.03.2029 р.
10 Гомон Святослава Богданівна Дитина з багатодітної сім’ї 09.01.2019 р м. Рівне Гомон Ольга Миколаївна БС № 161997 від 18.04.2019 р. по 18.03.2029 р.

Додаток № 13

до наказу № 23 а/г

від 31.08.2023 р.

Склад комісії з контролю за безпечністю харчових

продуктів на основі принципів НАССР

Голова комісії:

Грищенко Г.О. – директор закладу

Члени комісії:

Грачова Ю.Б. – сестра медична закладу;

Марчук Н.М. – вихователь дошкільної групи;

Шур В.М. – шеф-кухар харчоблоку;

Батьки здобувачів освіти/дітей (за згодою)

Додаток № 14

до наказу № 23 а/г

від 31.08.2023р.

ПЛАН

Організаційно-практичних дій Рівненської гімназії № 17 із впровадження норм НШХ (нового шкільного харчування) в шкільній їдальні

№ з/п Заходи Відповідальні Терміни виконання Примітка
1. Ознайомити педагогічний колектив та батьківську громадськість з Постановою КМУ № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» та наказом від р. № а/г «Про організацію організацію харчування здобувачів освіти/дітей у 2023-2024 н.р.» Адміністрація Серпень
2. Розробити інформаційні пам’ятки для батьків про зміни в харчуванні дітей ЗДВР Грекова І.Ю. До 01.09
3. Розмістити на сайті закладу, інформаційних стендах пам’ятки для батьків про зміни в харчуванні дітей ЗДВР Грекова І.Ю. Постійно
4. Проводити широку інформаційно-просвітницьку роботу з батьками про норми та порядок організації харчування, єдиних підходах в організації здорового харчування Класні керівники 1-9 класів Постійно
5. Проводити анкетування з учнями щодо якості організації харчування та впровадження НШХ Класні керівники 1-9 класів 2 рази в рік
6. Проводити анкетування з батьками щодо якості організації харчування та впровадження НШХ Класні керівники 1-9 класів 2 рази в рік
7. Звіт комісії з контролю за безпечністю харчових продуктів на основі принципів НАССР Адміністрація 1 різ в рік

Аркуш ознайомлення з наказом від р. № а/г «Про організацію організацію харчування здобувачів освіти/дітей у 2023-2024 н.р.»

№ з/п Назва посади Прізвище, ініціали Підпис Дата ознайомлення
1. Заступник ДВР Грекова І.Ю.
2. Педагог-організатор Лепа С.Є.
3. Класний керівник 1-А класу Демянчук О.Є.
Класний керівник 1-Б класу Денисевич І.А.
4. Класний керівник 2 класу Хижак Н.А.
5. Класний керівник 3 Подобайло О.Ю.
6. Класний керівник 4-А класу Панчук Т.П.
7. Класний керівник 4-Б класу Петрище В.І.
8. Класний керівник 5 класу Сернюк В.Л
9. Класний керівник 6-А класу Приходько Н.А.
10. Класний керівник 6-Б класу Вінічук Л.В
11. Класний керівник 7-А класу Мартинчук О.П.
12. Класний керівник 7-Б класу Лисенко З.Б
13. Класний керівник 8 класу Онищук Л.М.
14. Класний керівник 9-А класу Храпейчук Н.О.
15. Класний керівник 9-Б класу Сензюк Л.М.
16. Вихователь ГПД Сущик Ю.О.
17. Вихователь дошкільної групи Головчук Н.О.
18. Вихователь дошкільної групи Марчук Н.М.
19. Помічник вихователя д/г Козачок О.Р.
20. Шеф-кухар харчоблоку Шур В.М.
21. Завгосп закладу Ніколайчук Т.П.
22. Сестра медична Грачова Ю.Б.
Кiлькiсть переглядiв: 2964

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.